Koulutukset

Olen traumapsykoterapeuttikouluttaja ja syksyllä 2020 alkavassa traumapsykoterapiakoulutuksessa Oulussa kouluttajana. Suomen Punaisen Ristin Psykologien valmiusryhmässä olen tehnyt yli 10 vuotta suuronnettomuuksiin liittyvää kriisityötä.

Kysy koulutusta ja työnohjausta esimerkiksi:

  • Kriisityön työnohjaus
  • Traumoihin liittyvä työnohjaus
  • Kriisi-interventiokoulutus
  • Vakavan trauman hoidon perusteet
  • Stressin / työuupumuksen kanssa selviäminen
  • Keinoja itsen rauhoittamiseen ja vireystilan säätelyyn
  • Trauma ja keho
  • Suuronnettomuuksiin liittyvä psykososiaalinen työ ja sen organisointi